Konsekwencje wojny

Śmierć spowodowana wojną to tylko część jej skutków. Dokonywane jest również zniszczenie miast i wsi, jak również dochodzą do tego imponujące straty gospodarcze. Po pierwsze, podczas konfliktu rządy kontrolują gospodarkę, a przemysł jest przekształcany na cele wojskowe, z produkcji samochodów, na przykład, do produkcji armat, samolotów wojennych, rakiet, itp. Ponowne przekształcenie w przemysł pokojowy, po zakończeniu konfliktu, pociąga za sobą restrukturyzację przemysłu, która zwykle powoduje, że firmy, które nie są rentowne, bankrutują i zamykają się, te, które są rentowne i zdołają dostosować się do nowej sytuacji, nie będą wolne od problemów wynikających z bezpośredniej sytuacji kryzysowej. Aby zdołać prowadzić wojnę, rządy nie wahają się pożyczać pieniędzy z zagranicy, a jeśli wojna będzie trwała długo, dług może stać się nie do spłacenia. Jest rzeczą oczywistą, że w czasie wojny wiele infrastruktur zostaje zniszczonych, a fabryki i zakłady przemysłowe stają się celami wojennymi, z których wiele zostaje zniszczonych.

W rolnictwie wiele pól pozostaje nieuprawianych z powodu braku mężczyzn. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę brak zasobów i rozczłonkowaną gospodarkę oraz czynniki wymienione powyżej, zazwyczaj występuje ciągła inflacja i dewaluacja walut, które sprawiają, że oszczędności są zredukowane do zera. Potrzeba lat, aby osiągnąć poziom produkcji sprzed wojny. Dodatkowo wojna silnie zanieczyściła powietrze, morze i ziemię. Działania te mają bezpośredni wpływ po dzisiejsze czasy, często zdarza się, że znajdowane zostają niewypały wojenne. Jednym z przykładów są bomby znalezione w Szczecinie.

Organizacje międzynarodowe ostrzegają, że chemikalia i pył ze zniszczonych podczas nalotu budynków powodują znaczne zanieczyszczenie powietrza i ziemi. Połączenie toksycznych oparów, które są rozprzestrzeniane i wdychane przez ludzi już w ich organizmach, jest głównym źródłem skażenia. Globalne skutki wojny jądrowej określają zbiór hipotetycznych scenariuszy środowiskowych i humanitarnych powstałych w wyniku masowej wojny jądrowej na dużą skalę lub scenariuszy środowiskowych powstałych w wyniku ograniczonego użycia broni jądrowej w wojnie jądrowej ograniczonej do geograficznego regionu planety.