Kluczowe daty w historii Auchwitz

20 MAJA 1940 R. – OTWARCIE OBOZU AUSCHWITZ I

Auschwitz I, obóz główny kompleksu Auschwitz, jest pierwszym obozem powstałym w okolicach Oświęcimia. Budowę rozpoczęto w maju 1940 roku na przedmieściu Zasole w Oświęcimiu, w koszarach artyleryjskich użytkowanych wcześniej przez wojsko polskie. Obóz był stale rozbudowywany dzięki wykorzystaniu pracy przymusowej. Choć Auschwitz I to przede wszystkim obóz koncentracyjny, pełniący funkcję karną, to posiada również komorę gazową i krematorium. W piwnicy więzienia (blok 11) znajduje się prowizoryczna komora gazowa. Później w krematorium powstała większa komora gazowa.

8 PAŹDZIERNIKA 1941 R. – ROZPOCZĘCIE BUDOWY AUSCHWITZ II (BIRKENAU)

W Brzezince rozpoczeła się budowa Auschwitz II, czyli Auschwitz-Birkenau. Z trzech obozów utworzonych w pobliżu Oświęcimia w ramach kompleksu obozowego Auschwitz, Auschwitz-Birkenau miała największą populację więźniów. Jest podzielony na dziewięć sekcji oddzielonych ogrodzeniem z drutu kolczastego pod napięciem i patrolowanych przez strażników SS i psy. Obóz posiada sekcje dla kobiet, mężczyzn, Romów (Cyganów) i rodzin deportowanych z getta w Theresienstadt. Auschwitz-Birkenau odgrywał główną rolę w niemieckim planie eksterminacji Żydów w Europie.

PAŹDZIERNIK 1942 R. – OTWARCIE OBOZU AUSCHWITZ III

Zgodnie z informacjami z portalu https://www.oswiecim24.pl – Niemcy w tym, roku założyli w Monowicach KL Auschwitz III, zwany także Buna lub Monowitz, w celu zapewnienia robotników przymusowych dla fabryki kauczuku syntetycznego Buna (część niemieckiego konglomeratu I.G. Farben). I.G. Farben zainwestował w Auschwitz III ponad 700 milionów marek Rzeszy (około 1,4 miliona dolarów w 1942 roku). W Auschwitz I więźniowie wytypowani do pracy przymusowej byli rejestrowani i tatuowano im numer identyfikacyjny na lewym ramieniu.

27 STYCZNIA 1945 R. – WOJSKA RADZIECKIE WYZWALAJĄ KOMPLEKS OBOZOWY W AUSCHWITZ

Wojska radzieckie wkraczają do Auschwitz i uwalniają pozostałych więźniów. W obozie pozostało zaledwie kilka tysięcy więźniów. Blisko 60 000 więźniów, w większości Żydów, zostało zmuszonych do marszu śmierci z obozu na krótko przed jego wyzwoleniem. W czasie przymusowej ewakuacji Auschwitz więźniowie byli brutalnie maltretowani, a wielu z nich zginęło. Strażnicy SS strzelali do każdego, kto został z tyłu. W czasie jego krótkiego istnienia w Auschwitz zamordowano blisko milion Żydów. Wśród innych ofiar zginęło także od 70 do 74 tysięcy Polaków, 21 tysięcy Romów (Cyganów) i około 15 tysięcy jeńców radzieckich.