Ważne daty militarne w historii Czadu

Oto ważne daty w historii afrykańskiego państwa Czadu:

 • 1960 rok – uzyskanie niepodległości; prezydentem zostaje Ngartha Francois Tombalbaye.
 • 1963 rok – pojawienie się na muzułmańskiej Północy silnej opozycji kierowanej przez Front Wyzwolenia Narodowego Czadu (Frolinat).
 • 1968 rok – zdławienie rebelii przy pomocy wojsk francuskich.
 • 1975 rok – zamordowanie Tombalbayego w wojskowym zamachu stanu kierowanym przez F. Mallouma; Frolinat kontynuuje działalność w ramach ruchu oporu.
 • 1978 rok – podjęcie przez Mallouma próby znalezienia politycznego rozwiązania problemu Północy poprzez wciągnięcie byłego przywódcy Frolinatu Hissene Habrego do rządu.
 • 1979 rok – zmuszenie Mallouma do opuszczenia kraju; utworzenie przez generała Goukouni Oueddei rządu koalicyjnego; Habre kontynuuje swą działalność opozycyjną, kierując Siłami Zbrojnymi Północy (FAN).
 • 1981 rok – Habre przejmuje kontrolę nad połową państwa; Oueddei ucieka z kraju i formuje rząd na uchodźstwie.
 • 1983 rok – uznanie przez Organizację Jedności Afrykańskiej (OJA) reżimu Habrego.
 • 1984 rok – porozumienie w sprawie przerwania ognia i podziału kraju wzdłuż 15 równoleżnika; zgoda Libii i Francji na wycofanie swych sił wojskowych.
 • 1985 rok – wzmożenie walk pomiędzy siłami wspieranymi przez Libię i Francję.
 • 1987 rok – wyrażenie zgody przez Czad, Francję i Libię na wprowadzenie zawieszenia broni, zaproponowane przez OJA.
 • 1988 rok – wznowienie pełnych stosunków dyplomatycznych z Libią.
 • 1989 rok – wybranie Habrego na prezydenta; zapowiedź uchwalenia nowej konstytucji.
 • 1990 rok – obalenie Habrego w wyniku zamachu wojskowego; władzę przejmuje Idriss Deby.
 • 1992 rok – Deby zezwala na działalność partii politycznych.
 • 1996 rok – aprobata nowej konstytucji w wyniku referendum; Deby wygrywa pierwsze demokratyczne wybory prezydenckie.
 • 1997 rok – Nassour Guelendouksia został wybrany na stanowisko premiera.
 • 1999 rok – na czele rządu staje Nagoum Yamassoum.
 • 2001 rok – wybory prezydenckie wygrywa ponownie Deby.
 • 2002 rok – urząd premiera obejmuje Haroun Kabadi.
 • 2008 rok – zaostrzenie konfliktu – rebelianci zdobywają Ndżamenę.

Dla każdego zainteresowanego tematami militarnymi przygotowaliśmy portal www.defence.pl, gdzie publikujemy wile istotnych informacji wojskowych. Zapraszamy